Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2007-E TCNH

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 110
Giảng đường: 204 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)
Học chiều từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Kinh tế lượng

3

1-3

12h30 - 15h15

3

Các thị trường và định chế tài chính

3

1-3

12h30 - 15h15

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

2

4-5

15h20 - 17h10

4

Tài chính doanh nghiệp 1

3

1-3

12h30 - 15h15

5

Ngân hàng TƯ và chính sách tiền tệ

2

1-2

12h30 - 14h15

KTH môi trường

3

3-5

14h25 - 17h10

6

Tài chính quốc tế

3

1-3

12h30 - 15h15

Lưu ý:
1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 - 17h00 tại GĐ 204 NTC
2. Giáo dục quốc phòng - an ninh: Học từ ngày 14/12 đến 27/12/2009. Trong thời gian học GDQP, các lớp nghỉ học văn hoá.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN