Tuyển sinh chương trình CLC
Banner động trên cùng trang tin
Tuyển sinh CT CLC ngành Kinh tế quốc tế Tuyển sinh CLC ngành Quản trị Kinh doanh Tuyển sinh CT CLC ngành Tài chính Ngân hàng Tuyển sinh CT thạc sĩ CLC chuyên ngành Kinh tế biể Tuyển sinh CT thạc sĩ CLC Quản trị TCTC
Các ngành đào tạo chất lượng cao tuyển sinh năm 2017

Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh và đào tạo 5 ngành hệ chất lượng cao, gồm:


BẬC ĐẠI HỌC:

  • Chương trình cử nhân CLC ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Chương trình cử nhân CLC ngành Quản trị Kinh doanh
  • Chương trình cử nhân CLC ngành Kinh tế Quốc tế
BẬC SAU ĐẠI HỌC:
  • Chương trình Thạc sĩ CLC chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính
  • Chương trình Thạc sĩ CLC chuyên ngành Kinh tế biển
 ____________
 
Thông tin liên quan: 

- Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

+ Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh (đối với tiến sĩ) và hồ sơ nhập học (đối với thạc sĩ)

+Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh sau đại học tại ĐHQGHN

+Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc

+ Cách tính điểm để xếp loại thí sinh, quy trình và tiêu chí xét tuyển

+ Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định nhận NCS và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS đợt 1 năm 2017

+ Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác dự thi tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- ĐHKT tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức năm 2017

- Kế hoạch tuyển sinh CTĐT Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính năm 2017

- Lớp bổ sung kiến thức và Tuyển sinh CTĐT Thạc sĩ Kinh tế biển năm 2017


UEB_net