Tuyển sinh chương trình CLC
 

Các ngành đào tạo chất lượng cao tuyển sinh năm 2017

Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh và đào tạo 5 ngành hệ chất lượng cao, gồm:

Tin liên quanBẬC ĐẠI HỌC:

  • Chương trình cử nhân CLC ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Chương trình cử nhân CLC ngành Quản trị Kinh doanh
  • Chương trình cử nhân CLC ngành Kinh tế Quốc tế
BẬC SAU ĐẠI HỌC:
  • Chương trình Thạc sĩ CLC chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính
  • Chương trình Thạc sĩ CLC chuyên ngành Kinh tế biển
 ____________
 
Thông tin liên quan: 

- Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

+ Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh (đối với tiến sĩ) và hồ sơ nhập học (đối với thạc sĩ)

+Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh sau đại học tại ĐHQGHN

+Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc

+ Cách tính điểm để xếp loại thí sinh, quy trình và tiêu chí xét tuyển

+ Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định nhận NCS và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS đợt 1 năm 2017

+ Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác dự thi tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- ĐHKT tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức năm 2017

- Kế hoạch tuyển sinh CTĐT Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính năm 2017

- Lớp bổ sung kiến thức và Tuyển sinh CTĐT Thạc sĩ Kinh tế biển năm 2017


UEB_net

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn OZLABT
Nội dung