Thông tin cho sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quản lý Varna, Bulgaria trong khuôn khổ dự án Erasmus+

Phòng NCKH & HTPT, Trường Đại học Kinh tế xin trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quản lý Varna, Bulgaria trong khuôn khổ dự án Erasmus+, cụ thể như sau:


Năm học 2017-2018, trường Đại học Quản lý Varna, Bulgaria tiếp tục triển khai chương trình trao đổi sinh viên quốc tế dành cho những sinh viên đến từ những trường đại học đối tác. Theo đó, sinh viên trường ĐHKT khi tham gia chương trình trao đổi tại Bulgaria sẽ được miễn hoàn toàn chi phí trong suốt thời gian của chương trình học trao đổi. Sinh viên có thể được xem xét công nhận môn học tương đương sau khi hoàn thành kỳ học tại nước ngoài.
Yêu cầu tham dự chương trình:
1. Là sinh viên năm thứ 2 trở lên
2. Có kết quả học tập trung bình từ 3.0/4
3. Có khả năng học tập bằng tiếng Anh (trình độ IELTS tương đương 6.0)
Yêu cầu về hồ sơ đăng ký xin mời xem trong file đính kèm.
Số lượng sinh viên tham gia: 7 em đến từ 3 trường đối tác tại Việt Nam
Các thông tin chi tiết về trường và chương trình học, xin mời xem trong link dưới đây.
http://erasmusplus.vum.bg/incoming-partner/ [1]
http://erasmusplus.vum.bg/wp-content/uploads/2017/05/VUM-Courses_2017-2018_2nd-semester.pdf [3]
http://erasmusplus.vum.bg/wp-content/uploads/2016/07/AccommodationLogistics_InfoPack.pdf [4]
Đề nghị các đơn vị thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký tham dự chương trình.
Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (gặp Ms. Hà) trước 16h00 ngày 12/10/2017.
Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Ms. Nguyễn Bích Hà, Điều phối viên chương trình tại địa chỉ hanb@vnu.edu.vn, ĐT: 0926858889.
Trân trọng thông báo./.

Phòng NCKH&HTPT, ĐHKT