Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách điểm danh hệ ĐHCQ học kỳ I, năm học 2019-2020

Trường ĐH Kinh tế đăng tải Danh sách điểm danh hệ ĐHCQ học kỳ I, năm học 2019-2020


Căn cứ vào kết quả đăng ký học lần 3 học kỳ I năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo đăng tải danh sách điểm danh của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.vnu.edu.vn, mục: ĐÀO TẠO > Đại học > Thông tin chung > Phiếu nhập điểm.

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.

 

Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754 7506 (554, 514)

 
>> DOWNLOAD các phiếu nhập điểm:
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH Kinh tế đảm nhận tại đây>>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH KHTN đảm nhận tại đây>>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH KHXH&NV đảm nhận tại đây>>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH Ngoại ngữ đảm nhận tại đây>>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH Công nghệ đảm nhận tại đây>>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Khoa Luật - ĐHQGHN đảm nhận tại đây>>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trung tâm giáo dục thể chất - ĐHQGHN đảm nhận tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN