Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần lớp môn học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo phiếu nhập điểm thành phần môn học của các lớp được tổ chức trong học kỳ II năm học 2014-2015.


>>> Chi tiết thông báo xem tại đây.
>>> Chi tiết danh mục phiếu nhập điểm thành phần xem tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN