Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đợt thu bổ sung học phí HK I/2020-2021 chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo số 4158/ĐHKT-KHTC ký ngày 28/12/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: - Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị & CTSV

                 - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                 - Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ đề xuất các Khoa/Viện Quản trị Kinh doanh về việc bổ sung đợt thu học phí HK I/2020-2021 cho sinh viên chương trình đào tạo bậc Đại học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Biên bản cuộc họp về việc thu học phí và tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I/2020-2021;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường;

Phòng Kế hoạch - Tài chính xin thông báo lịch thu học phí bổ sung của học kỳ I/2020-2021 như sau:

1. Đối tượng: Các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I/2020-2021 đúng hạn của Nhà trường xin gia hạn thu học phí.

2. Thời gian thu: Từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 06/01/2021

3. Hình thức thu: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của Nhà trường theo nội dung sau:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Số tài khoản: 0491.00000.3289 tại Vietcombank Thăng Long

- Nội dung nộp tiền: Mã sinh viên_Họ và tên_ngày sinh_Lớp_Hoc phi ĐH HKI/2020-2021 (dot BS)

Ví dụ: 18051122_Nguyễn Văn B_18/12/2000_QH2019KTPT_Hoc phi ĐH HKI/2020-2021 (dot BS)

(Lưu ý: Sinh viên cần ghi đầy đủ, chính xác thông tin theo cú pháp trên)

Kính đề nghị các Khoa/Viện Quản trị Kinh doanh lập danh sách và kèm đơn xin gia hạn nộp học phí của sinh viên gửi về phòng Đào tạo để tổng hợp trình xin ý kiến phê duyệt của Ban Giám hiệu trước 11g30 ngày 31/12/2020.

Sau khi có ý kiến phê duyệt của BGH, Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên xin gia hạn được đồng ý nộp bổ sung học phí cho các Khoa/ Viện Quản trị Kinh doanh để thông báo đến sinh viên thực hiện nộp học phí, đồng thời gửi cho phòng KHTC để cập nhật kết quả thu trước 17g00 ngày 31/12/2020.

Trân trọng thông báo./.

 
>> Download mẫu đơn tại đây.
>> Download danh sách sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí  HK1 tại đây
>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN