Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học

Thông báo số 3257/TB-ĐHKT ngày 28/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học


>> Download thông báo tại đây.
>> Download danh sách SV thu nộp học phí tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác