Trang Đào tạo đại học
 
Thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học

Thông báo số 3365/TB-ĐHKT ngày 6/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN