Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo thời hạn học tập đối với học viên khóa QH-2013-E

Thông báo số 1707/TB-ĐHKT ngày 14/6/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế xin thông báo thời hạn học tập (kể cả thời gian kéo dài tối đa) đối với học viên khóa QH-2013-E đến ngày 31/12/2016. Để đảm bảo học viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, Trường thông báo thời hạn thực hiện luận văn đối với học viên khóa QH 2013 E như sau: 

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm

Thời hạn

1

Đề xuất tên đề tài luận văn

Học viên

Trước 24/06/2016

2

Phân công CBHD vào giao định hướng nghiên cứu

Phòng Đào tạo

Trước 30/06/2016

3

Tổ chức xét duyệt đề tài và đề cương sơ bộ cấp Khoa

Khoa chuyên môn

Trước 15/07/2016

4

Xét duyệt đề tài cấp Trường, ra Quyết định phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn

Phòng Đào tạo

Trước 22/07/2016

5

Nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Khoa chuyên môn

Học viên

Trước 15/09/2016

6

Đề xuất Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Khoa chuyên môn

Trước 20/09/2016

7

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Phòng Đào tạo

Trước 27/09/2016

8

Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Khoa chuyên môn

Trước 07/10/2016

9

Nộp luận văn cho Phòng Đào tạo

Học viên

Trước 07/12/2016

10

Tổ chức bảo vệ luận văn

Phòng Đào tạo

Trước 31/12/2016Sau thời hạn trên, Trường Đại học Kinh tế không tiếp nhận hồ sơ liên quan đến  luận văn tốt nghiệp đối với học viên khóa QH-2013-E.

Trân trọng thông báo để các Khoa, học viên biết và thực hiện.


>> Download thông báo tại đây.


Phòng Đào tạo - ĐHKT