Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo số thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm học 2015-2016

Thông báo số 3803/TB-ĐHKT ngày 4/9/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 3802/QĐ-ĐHKT ngày 04/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội quy định mức tạm thu học phí năm học 2015-2016 đối với bậc đào tạo sau đại học;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí năm học 2015-2016 đối với các chương trình đào tạo sau đại học tại Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Học viên cao học và Nghiên cứu sinh các khóa.

2. Mức tạm thu năm học 2015-2016:

- Học phí đào tạo Thạc sĩ: 8.250.000 đồng/HV/năm.

- Học phí đào tạo Tiến sĩ: 13.750.000 đồng/NCS/năm.

-  Học phí môn học các môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm đối với Thạc sĩ: 370.000 đồng/ tín chỉ

-  Học phí môn học các môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm đối với Nghiên cứu sinh: 465.000 đồng/ tín chỉ

3. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2015

4. Hình thức nộp học phí:

- Học viên/ nghiên cứu sinh nộp/ chuyển học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng VCB theo nội dung:

  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

  • Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

  • Nội dung nộp tiền: [mã hv…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành…-khóa]/học phí năm … (ghi rõ năm học tương ứng: ví dụ năm 1; hoặc năm 2; kỳ 5; kỳ 6 ….)

5. Chứng từ thu: Học viên/ nghiên cứu sinh nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

6. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách học viên/ nghiên cứu sinh chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng đào tạo để xét điều kiện công nhận kết quả học tập, nghiên cứu và điều kiện dự thi kết thúc các môn học năm học 2015 - 2016

>> Download thông báo tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN