Trang tin tức sự kiện
 

Giới thiệu nhân sự mới tháng 5/2020Họ và tên: Lê Hồng Hạnh

Vị trí: Giảng viên bộ môn Tài chính

Đơn vị: Khoa Tài chính - Ngân hàng

Năm sinh: 1990

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:  Tiến sĩ tài chính -  Đại học Rennes 1, cộng hòa Pháp (xếp thứ 601 theo  xếp hạng của THE World University Rankings)

Thông tin liên hệ:

- Email:  Hanhhongle1990@gmail.com

- SĐT:  0932 159 862

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kể toán

Đơn vị: Khoa Kế toán Kiểm toán

Năm sinh: 1993

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng - Thương mại quốc tế, chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Bordeaux và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; IELTS 7.5

Thông tin liên hệ:

- Email: phuonganhnt.vh@gmail.com

- SĐT: 0972 653 456

 

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sao Ly

Vị trí: Trợ giảng bộ môn Kinh tế học

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Năm sinh: 1995

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học, Trường Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh (xếp thứ 601 theo  xếp hạng của THE World University Rankings).

Thông tin liên hệ:

- Email:  saoly.neu@gmail.com

- SĐT:  0987 838 646

 

 

Họ và tên: Đỗ Thị Minh Huệ

Vị trí: Trợ giảng bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Năm sinh: 1993       

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:  Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế và Thương mại, Đại học Calabria (Italy) (xếp thứ 601 theo  xếp hạng của THE World University Rankings).

Thông tin liên hệ:

- Email: hueminh.249@gmail.com

- SĐT: 0913 059 882

 

Họ và tên: Vương Thị Hải Yến

Vị trí: Điều phối viên các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Năm sinh: 1995

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thông tin liên hệ:

- Email: vuonghaiyen189@gmail.com

- SĐT:  0886896828

 

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn NXAAXW
Nội dung