Trang tin tức sự kiện
 

Thông báo nhân sự mới tháng 3Họ và tên: Lê Đình Hải

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường tại Trường Đại học Queensland, Úc - xếp thứ 66 theo THE World University Rankings

Thông tin liên hệ:

Email: haifuv@yahoo.com

ĐT: 0963587150

 

Họ và tên: Bùi Phương Chi

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kiểm toán

Đơn vị: Khoa Kế toán Kiểm toán

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Tài chính tại Trường đại học Quản lý - Đại học Yuan Ze, Đài Loan - xếp thứ 1001 theo THE World University Rankings

Thông tin liên hệ:

Email: chibuiphuong@gmail.com

ĐT: 088 656 99 88

 

Họ và tên: Hồ Hương Giang

Vị trí: Điều phối viên các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Ngành Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị; đang theo học chương trình thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông tin liên hệ:

Email: hohuonggiang68@gmail.com

ĐT: 0949486893

 

Họ và tên: Vũ Thị Thương

Vị trí: Chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội; Khoa Luật tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội (văn bằng 2)

Thông tin liên hệ:

Email: thuclinh.huc.edu@gmail.com

ĐT: 0939559081

 
 


Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn QBVGEJ
Nội dung