Trang tin tức sự kiện
 

Giới thiệu nhân sự mới tháng 2 năm 2020Họ và tên: Trương Thu Hà

Vị trí: Giảng viên bộ môn Chính sách Công

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:  Kinh tế Giáo Dục, Tài Chính Giáo Dục, Viện Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế, Đại học Kobe - xếp thứ 601  theo THE World University Rankings

Thông tin liên hệ:

Email: truongha@vnu.edu.vn

SĐT: 0981 421 978

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Vị trí: Giảng viên bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:  Kinh tế phát triển,Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Email: quynhanh@vnu.edu.vn

SĐT: 0966325359

 

 

Họ và tên: Đào Cẩm Thủy

Vị trí: Giảng viên bộ môn Marketing

Đơn vị: Viện Quản trị Kinh doanh

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:  Quản trị Marketing tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông tin liên hệ:

Email: thuydc@vnu.edu.vn

SĐT: 0983 868 581

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Vị trí: Giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp

Đơn vị: Viện Quản trị Kinh doanh

Học hàm/học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

Chuyên ngành:  Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Quốc Gia Thái Lan về Phát Triển và Quản Lý; thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế và chuyên ngành Quản lý và Lãnh đạo tại Trường Đại học Webster (Hoa Kỳ) - Xếp hạng 2 America’s Best Colleges 2019 theo US News and World Report;

Thông tin liên hệ:

Email: khoahd@vnu.edu.vn

SĐT: 0902 448 985

 

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Vị trí: Trợ giảng bộ môn Kinh tế chính trị.

Đơn vị: Khoa Kinh tế Chính trị

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:  Kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Tây Úc (Úc) - xếp thứ 131 theo THE World University Rankings.

Thông tin liên hệ:

Email: tuannguyen.ueb@vnu.edu.vn

SĐT: 0942 140 092

 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Minh

Vị trí: Giảng viên tập sự bộ môn Tài chính

Đơn vị: Khoa Tài chính - Ngân hàng

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài chính tại Trường đại học Liverpool (Anh) - xếp thứ 165 theo THE World University Rankings; xếp thứ 188 tại QS World University.

Thông tin liên hệ:

Email: nminh9996@gmail.com

SĐT: 0904 197 675

 

Họ và tên: Phan Huyền Châu

Vị trí: Chuyên viên hành chính

Đơn vị: Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý.

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Thông tin liên hệ:

Email: huyenchau@vnu.edu.vn

SĐT: 0986 369 099

 

Họ và tên: Hà Tuấn Dũng

Vị trí: Chuyên viên tư vấn tuyển sinh trong nước

Đơn vị: Phòng Tuyển sinh

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh chương trình liên kết của Đại học Troy và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông tin liên hệ:

Email: hatuandung@vnu.edu.vn

SĐT: 0912 504 597

 

Họ và tên: Lê Văn Thức

Vị trí: Nhân viên lái xe

Đơn vị: Phòng Hành chính - tổng hợp

Thông tin liên hệ:

SĐT: 0972 945 952

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn JNASAX
Nội dung