Trang tin tức sự kiện
 
Kết quả thu học phí đối với các học viên cao học khóa K23 đến ngày 30/09/2015

Thông báo số 4259/TB-ĐHKT ngày 2/10/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3803/TB-ĐHKT ngày 04/09/2015 của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội về việc thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm học 2015-2016.
Căn cứ kết quả nộp học phí của các học viên cao học khóa K23.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả thu nộp học phí năm học 2015-2016 của các học viên cao học các khóa K23 đến hết ngày 30/09/2015.

Các học viên cao học kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên danh sách chi tiết kèm theo, phản hồi các vướng mắc về học phí (nếu có) trước ngày 15/10/2015 về Trường Đại học kinh tế qua Phòng Kế Hoạch tài chính để được hỗ trợ, địa chỉ mail: khtc_kt@vnu.edu.vn (Tiêu đề mail: HOC PHI SAU ĐAI HOC).
Sau khi hết thời gian đối chiếu, cán bộ lớp lập danh sách các học viên đã nộp học phí, có nhu cầu nhận biên lai, gửi trước về Phòng KHTC qua địa chỉ mail trên. Thời gian trả Biên lai vào Thứ 6 hàng tuần, và kết thúc vào ngày 15/11/2015, cán bộ lớp đại diện nhận tại cửa số 2, Phòng 405 nhà E4, 144 Xuân Thủy. 

>> Download thông báo tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN