Trang tin tức sự kiện
 
Về thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 5 và đợt 6 - năm 2015

Thông báo số 4181/TB-ĐHKT ngày 1/10/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa QH-2010-E, QH-2012-E và QH-2013-E,

Căn cứ công văn số 5106/TB-ĐHKT ngày 27/11/2014 về về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 2860/TB-ĐHKT ngày 03/7/2015 về thời hạn học tập đối với học viên khóa QH-2010-E và QH-2012-E;

Phòng Đào tạo thông báo thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 5 và đợt 6 năm 2015 cụ thể như sau:

1. Đợt 5 (Áp dụng cho học viên khóa QH-2013-E): Thu hồ sơ bảo vệ luận văn từ ngày 19/10/2015 đến ngày 30/10/2015. Dự kiến lịch bảo vệ luận văn đợt 5 năm 2015 vào các ngày 05, 06 & 12,13/12/2015.

Các học viên khóa QH-2013-E trúng tuyển đợt 2 năm 2013 sẽ phải đóng học phí gia hạn học tập nếu nộp hồ sơ bảo vệ luận văn sau ngày 30/10/2015.

Các học viên khóa QH-2013-E trúng tuyển đợt 1 năm 2013 khi nộp hồ sơ bảo vệ luận văn nộp kèm biên lai thu tiền học phí gia hạn (bản phô tô).

2. Đợt 6 (Áp dụng cho học viên khóa QH-2010-E và QH-2012-E): Thu hồ sơ bảo vệ luận văn từ ngày 23/11/2015 đến ngày 30/11/2015. Dự kiến lịch bảo vệ luận văn đợt 6 năm 2015 vào các ngày 26&27/12/2015.

 Sau thời hạn trên, Phòng Đào tạo không tiếp nhận hồ sơ bảo vệ luận văn tốt nghiệp đối với học viên khóa QH 2010 E và QH 2012 E.

Trân trọng thông báo.

>>> Xem hoặc download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN