Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán Kiểm toán theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2)

Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán Kiểm toán theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2)

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Tài chính Ngân hàng và ngành Kế toán được thực hiện từ […]

Chi tiết
Khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2)

Khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2)

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-ĐHKT và 310/KH-ĐHKT ngày 13/02/2023 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai kế hoạch Tự đánh […]

Chi tiết
Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2)

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2)

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-ĐHKT ngày 13/02/2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc triển khai kế hoạch Tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành […]

Chi tiết
Cuộc họp trù bị Hội nghị ACBSP khu vực 10

Cuộc họp trù bị Hội nghị ACBSP khu vực 10

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là tên gọi của Hội đồng Kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh […]

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về mảng khảo thí

Các văn bản hướng dẫn về mảng khảo thí

Đối với mảng Khảo thí, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về mảng kiểm định chất lượng

Các văn bản hướng dẫn về mảng kiểm định chất lượng

Đối với mảng Kiểm định chất lượng, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Kiểm tra đánh giá

Các văn bản hướng dẫn về Kiểm tra đánh giá

Đối với mảng Kiểm tra đánh giá, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Xếp hạng đại học của Đại học quốc gia Hà Nội trên các bảng xếp hạng thế giới

Xếp hạng đại học của Đại học quốc gia Hà Nội trên các bảng xếp hạng thế giới

Xếp hạng đại học là một phần quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học cần phải nâng cao tính giải trình xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất […]

Chi tiết
Workshop “Gia tăng chỉ số trên các bảng xếp hạng đại học”

Workshop “Gia tăng chỉ số trên các bảng xếp hạng đại học”

Ngày 11/8/2023, nhà trường đã tổ chức workshop “Gia tăng chỉ số trên các bảng xếp hạng đại học”, khách mời là Tiến sĩ Bùi Vũ Anh - Phó Viện trưởng Viện […]

Chi tiết
Công khai năm học 2022 - 2023

Công khai năm học 2022 - 2023

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo […]

Chi tiết
Tập huấn cho giảng viên chấm thi theo Rubrics

Tập huấn cho giảng viên chấm thi theo Rubrics

Thực hiện Kế hoạch số 4636/KH-ĐHKT ngày 26/12/2022 triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, […]

Chi tiết
Kiểm định chất lượng theo chuẩn ACBSP - Lực đẩy nâng tầm chất lượng trong đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Kiểm định chất lượng theo chuẩn ACBSP - Lực đẩy nâng tầm chất lượng trong đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế là xu thế chung nhằm khẳng định vị thế và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục Đại học. […]

Chi tiết