HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

Chủ tịch Hội đồng - Bí thư Đảng uỷ

TS. Hoàng Khắc Lịch

TS. Hoàng Khắc Lịch

Thư ký Hội đồng Trường - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

Thành viên Hội đồng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

PGS.TS Lê Trung Thành

PGS.TS Lê Trung Thành

Thành viên Hội đồng Trường - Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

Thành viên Hội đồng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Phạm Minh Tuấn

Thành viên Hội đồng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

PGS.TS Trần Đức Hiệp

PGS.TS Trần Đức Hiệp

Thành viên Hội đồng - Trưởng khoa Kinh tế Chính trị

NGƯT.PGS.TS Hà Văn Hội

NGƯT.PGS.TS Hà Văn Hội

Thành viên Hội đồng Trường - Giảng viên Khoa KT&KDQT

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thành viên Hội đồng - Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán

TS. Nguyễn Đức Lâm

TS. Nguyễn Đức Lâm

Thành viên Hội đồng - Trưởng phòng NCKH&HTPT

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ĐCSVN

Ông Lê Tự Minh

Ông Lê Tự Minh

Thành viên Hội đồng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG