BAN GIÁM HIỆU

TS. PHẠM MINH TUẤN

08:26 21/06/2024

Phó Hiệu trưởng Nhà trường

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1975

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tuanpm@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Phạm Minh Tuấn hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Là Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh “Quản trị Tinh gọn Made in VietNam”. Trước khi công tác trong ngành giáo dục, ông từng có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (1997-2007) trong lĩnh vực tài chính - kế toán thuộc hoạt động xây dựng và Xây lắp; sản xuất và chế biến nông sản, xuất nhập khẩu thương mại; liên doanh với nước ngoài; đổi mới doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; kiểm soát trong các tổng công ty Nhà nước …

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2015-2016;

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018; Năm học 2019-2020, Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022;

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2008-2009, Năm học 2013-2014, Năm học 2016-2017, Năm học 2022-2023;

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đạt thành tích xuất sắc Năm học 2009-2010, Năm học 2015-2016, Năm học 2018-2019, Giai đoạn 2015-2020, Năm học 2021-2022, Giai đoạn 2007-2022;

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2007-2008, Năm học 2008-2009, Năm học 2009-2010, Năm học 2010-2011, Năm học 2012-2013, Năm học 2013-2014, Năm học 2016-2017, Năm học 2017-2018, Năm học 2018-2019, Năm học 2020-2021, Năm học 2021-2022, Năm học 2022-2023;

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở Năm học 2009-2010;

Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2015-2020.


CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU KHÁC

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Phó Hiệu trưởngChủ tịch Công đoàn Trườngkiêm Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết