Trang Đào tạo sau đại học
 
Thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 25/TB-ĐHKT ngày 06/01/2020 về việc thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ đề nghị của các Khoa, Viện về thay đổi hình thức thi của các học phần bậc đào tạo Thạc sĩ. Căn cứ công văn 2879/TB-ĐHKT ngày 3/10/2019 về việc thông báo lịch thi học kỳ I năm 2019-2020 bậc đào tạo thạc sĩ, căn cứ công văn 3563/TB-ĐHKT ngày 29/11/2019 về việc thông báo lịch thi học kỳ I năm 2019-2020 bậc đào tạo thạc sĩ (công bố lần 2).

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 bậc đào tạo Thạc sỹ cụ thể theo file đính kèm.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 401 - Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 024.754.7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN