Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 Bậc đào tạo Thạc sỹ (công bố lần 2)

Thông báo số 3563/TB-ĐHKT ngày 29/11/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 khóa QH-2019-E trúng tuyên đợt 2, lịch thi bổ sung của 2 lớp QH-2018-E QTKD 1 và QH-2018-E QTKD 2 bậc đào tạo Thạc sỹ.
  • Lịch thi, thời gian thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.
  • Địa điểm thi : Khu giảng đường Việt Úc - ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.
  • Học viên xin hoãn thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định của Nhà      trường có minh chứng hợp lệ kèm theo.

Thời gian nhận đơn: Đợt 1 (từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019) ; Đợt 2, Đợt 3 ( từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019) ; Tại Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Lưu ý: Học viên có mặt trước giờ thi 20 phút và mang theo thẻ học viên.

 Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN