Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Hoàng Khắc Lịch1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Hoàng Khắc Lịch

Năm sinh:
1983
Vị trí công tác:

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học hàm:

Tiến sĩ Kinh tế học (2012)

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
hoangkhaclich@gmail.com   
Mobile:
(84) 978135777
Địa chỉ cơ quan:

144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:
 • 2009 - 2012: Tiến sĩ, Trường Quốc tế - Đại học Phòng Thương Mại Thái Lan, Chuyên ngành Kinh tế học.
 • 2007 - 2009: Thạc sĩ, Trường Quốc tế - Đại học Phòng Thương Mại Thái Lan; Chuyên ngành Kinh tế học.
 • 2002 - 2005: Cử nhân, Khoa Kinh tế - Đại học Thương Mại; Chuyên ngành Kinh tế thương mại.
3. Quá trình công tác:
 • 2015 tới nay: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2013-2015: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2012-2013: Giảng viên, Khoa Kinh tế, Đại học Thương mại.
 • 2007-2012: Trợ lý nghiên cứu, Trung tâm Thiết kế và Đánh giá Chính sách, Đại học Phòng Thương mại Thái Lan.
 • 2006-2007: Giảng viên, Khoa Kinh tế, Đại học Thương mại.
4. Hướng nghiên cứu chính:
 • Tăng trưởng kinh tế và các động lực của tăng trưởng.
 • Chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
5. Công trình đã công bố:
5.1. Sách:
 1. Chính sách phát triển: Đổi mới và hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Thành viên nhóm tác giả, 2015.
 2. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) về đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Ban Kinh tế Trung Ương, Thành viên báo cáo, 2014.
 3. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Thành viên nhóm tác giả, 2013.
5.2. Bài báo:
 1. Vũ Đức Thanh, Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Thúy Nhị, "Chất lượng nguồn nhân lực cho tăng trưởng và vấn đề đào tạo quá mức ở Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sắp đăng.
 2. Hoàng Khắc Lịch và Vũ Đức Thanh, “Đào tạo quá mức ở Việt Nam: Kết quả từ phân tích hồi quy nhị phân”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 214, tháng 4, trang 74-80, 2015.
 3. Hoàng Khắc Lịch và Nguyễn Thị Hiền, “Chính sách hạn chế chênh lệch giữa các vùng ở Trung Quốc”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 5, tháng 3, năm 2015.
 4. Hoàng Khắc Lịch và Nguyễn Quốc Việt, “Phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của Việt Nam: Bài học từ Trùng Khánh và Vân Nam của Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 10, 2014.
 5. Hoàng Khắc Lịch, “Tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe ở các nước ASEAN”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 208, tháng 10, trang 74-82, 2014.
 6. Hoàng Khắc Lịch và Nguyễn Văn Quý, “Châu Phi - Thị trường xuất khẩu nông sản tiềm năng của Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn Lâm KHXHVN, số 9 (109), tháng 9, 2014.
 7. Hoàng Khắc Lịch và Lưu Thị Minh Ngọc, “Giá trị gia tăng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh ra đời AEC”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, số 23, tháng 8, trang 64-69, 2014.
 8. Hoang Khac Lich and Frederic Tournemaine, “Choice of Location, Growth and Welfare with Unequal Pollution Exposures”, Journal of Technological and Economic Development of Economy,Vol 19:sup1, S58-S82, SSCI (ISI) & Scopus, 2013.
 9. Hoàng Khắc Lịch, “Chính sách môi trường, sức khỏe và tăng trưởng”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số chuyên san, trang 34-51, tháng 8, 2012.
 10. Hoang Khac Lich, “Environmental Policy, Health and Growth”, Journal of Economics and Development, pages 03-26, Vol 42, 2011.
5.3. Tham luận tại các hội thảo:
 1. Đào Thị Bích Thủy và Hoàng Khắc Lịch, “Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN 5”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Chính sách phát triển: Đổi mới và hội nhập, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2014.
 2. Lương Thị Ngọc Hà, Hoàng Khắc Lịch và Lương Khánh Linh, “Hỗ trợ bằng tiền mặt có điều kiện tại Việt Nam: Thực trạng và gợi ý chính sách”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chính sách phát triển: Đổi mới và hội nhập”, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 2014.
 3. Hoàng Khắc Lịch và Hoàng Quốc Việt, “Phát triển vùng tam giác giáp ranh với Trung Quốc và Lào: Bài học từ dự án Doi Tung, Thái Lan”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chính sách phát triển: Đổi mới và hội nhập”, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 2014.
 4. Hoang Khac Lich and Nguyen Quoc Viet, “Factors attracting FDI: an approach based on FDI sectors and level of national development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Public and private investment: Choices for economic development”(ISBN 978-604-911-854-8),Trường Đại học Ngoại thương, 2014.
 5. Hoàng Khắc Lịch và Lưu Thị Minh Ngọc, “Giải pháp phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam gắn với sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách”, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2014.
 6. Hoàng Khắc Lịch, “Giá trị gia tăng xuất khẩu từ các ngành hàng của Việt Nam và các nước ASEAN”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, 2014.
 7. Hoàng Khắc Lịch, “Mô hình tăng trưởng tân cổ điển với chính sách môi trường”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa”(ISBN 978-604-922-020-3), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2013.

6. Các đề tài và hoạt động nghiên cứu khoa học:

 1. Khảo sát tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Nam”, Thành viên tư vấn chính, Chương trình hợp tác của VEPR và JICA, 2015.
 2. Nghiên cứu rà soát và đánh giá sự phù hợp, hiệu lực thực thi của các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001 - 2015”, Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, mã số KHCN-TB/13-18, Thành viên, 2013-2015, Đang thực hiện.
 3. Huy động nguồn lực lũy tiến cho dịch vụ công chất lượng”, Thành viên chính, Đề tài nghiên cứu của VEPR được tài trợ bởi tổ chức Oxfam, 2015.
 4.  “Tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe của người dân ở các nước ASEAN”, Đề tài nhóm C cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.