Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Phi Nga1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phi Nga


Năm sinh:

1967

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên chính, Viện Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

ngantp@vnu.edu.vn

Địa chỉ CQ:

144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 1990: Cử nhân, ngành Quản lý Kinh tế, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1997: Thạc sĩ, ngành Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN
 • 2006: Tiến sĩ, ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

2. Quá trình công tác:

 • 1991 - 1996: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1996-2007: Giảng viên, Khoa Kinh tế. Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
 • 2007 - nay: Giảng viên chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2007-2018: CTV nghiên cứu, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Marketing

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách

 1. Tổng kết kinh nghiệm và đánh giá đối sách của Hàn Quốc về sự thay đổi mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập (2012) (Sách chuyên khảo, kết quả đề tài nghiên cứu cấp Bộ).
 2. Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập kinh tế giai đoạn (2011-2020), nhà xuất bản từ điển bách khoa (kết quả đề tài nghiên cứu cấp Bộ).
 3. Văn hóa Chaebol Hàn quốc, gợi ý chính sách và kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt nam (2017), nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội.

5.2. Các bài viết:

 1. Suggestion for the policies in building the cultural enterprises in Vietnam through the Korean Chaebol’s experiences (2019), International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 10, Issue 5, May, 742 ISSN 2229-5518.
 2. Factors influencing on consumers’ decision to buy Hyundai cars in Hanoi (2019), International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 10, Issue 5, May, 742 ISSN 2229-5518.
 3. Effects of the ethnocentrism on Vietnamese consumers’ attitudes in the case Vietnam joining Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) (2019), International Journal of Scientific and Engineering Engineering Research, Volume 10, issue 2, February (ISSN 2229-5518)
 4. The factors affected to the customers’ satisfaction at some tourist destinations in Hanoi (2018), International Journal of Scientific and Engineering Engineering Research, Volume 9, issue 11, December (742 ISSN 2229-5518)
 5. Understanding Korean management through South Korean culture.(2018), International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 9, Issue 11, November (742 ISSN 2229-5518)
 6. Gift receiving and brand attitude change (2018), International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 9, Issue 11, November (742 ISSN 2229-5518
 7. Factors affecting on consumers’ trust in shopping online for technology and electronic products (2018), International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 9, Issue 11, November (742 ISSN 2229-5518).
 8. Influence of work attitudes on job performance in case of staff at VNK consultancy training and labor supports joint stock company.(2018), JoIngInternational Journal of Scientific and of Scient Engineering Research, Volume 9, Issue 11, November (742 ISSN 2229-5518).
 9. Tìm hiểu văn hóa thông qua Hàn quốc (2017), hội thảo quốc tế “Khoa học xã hội, nghiên cứu và giảng dạy”, tháng 6/2017 tại Matxcova.
 10. Nhận quà và sự thay đổi thái độ (2016), chấp nhận đăng bởi China - USA Business Review.
 11. Ảnh hưởng của thái độ nghề nghiệp đến thực hiện công việc, nghiên cứu trường hợp của công ty tư vấn đào tạo lao động tạo công ty TNHH VNK (2016), chấp nhận đăng bởi tạp chí China – USA Business Review.
 12. Ảnh hưởng của tính vị chủng đến thái độ của người tiêu dùng khi Việt nam gia nhập Hiệp định đối tác Thái Bình Dương, gửi Hội thảo Việt nam học 3/2017.
 13. Rủi ro nợ và quản trị rủi ro nợ công: khảo sát từ lý luận đến thực tiễn (2014), Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số 8 (435) tháng 8.
 14. Đặc điểm pháp lý trong điều hành quản trị ngân sách nhà nước ở Nhật Bản (2014). Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á. Số 164 (tháng 10).
 15. Mấy điều thảo luận về lĩnh vực nghiên cứu kinh tế và quan hệ quốc tế của Hàn Quốc tại Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (2014) Hội thảo quốc tế ""Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: thành quả và phương hướng" tổ chức tại Hà Nội, tháng 6.
 16. The impact of marketing mix strategy on customer satisfaction: a study of instant rice noodle “PHO” Vifon at Thanhhoa Food Industry Co.Ltd. (2014) Hội thảo quốc tế “Peace and the Future: the cooperation of Asian Countries for the 21st Century. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 6.
 17. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp trong các Chaebol Hàn Quốc (2013), số 2 (14), tháng 2.
 18. Văn hóa doanh nghiệp ở các Chaebol Hàn Quốc: Tiếp cận từ góc độ lý thuyết (2013), Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2 (144), tháng 2.
 19. Hiện trạng định vị thương hiệu của Sứ Hải Dương (2012), Tạp chí Công nghiệp, số tháng 1.
 20. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng Hà Nội về an toàn vệ sinh thực phẩm (2011), Tạp chí Công nghiệp, số 12.
 21. Phân tích vĩ mô bài toán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn 2011-2020, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 10 (116), tháng 10/2010.
 22. Cộng đồng châu Á từ các Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (2009), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 7(101).
 23. Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO (2007), Hội thảo quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc.
 24. Ảnh hưởng của các tình huống nhận quà tới sự thay đổi thái độ của người nhận về nhãn hiệu sản phẩm (2007), Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1.
 25. Ảnh hưởng của các tình huống nhận quà tới sự thay đổi thái độ về nhãn hiệu sản phẩm và bài học cho marketing (2004), Tạp chí Công nghiệp.
 26. Ảnh hưởng của dịch vụ giao dịch dựa trên công nghệ cao đến sự hài lòng của người tiêu dùng, gợi ý cho lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam (2004),Tạp chí Công nghiệp, số 20.
 27. Ảnh hưởng của các tình huống nhận quà tới sự thay đổi thái độ của người nhận về nhãn hiệu sản phẩm và mối quan hệ giữa người nhận và người tặng quà, Hội thảo quốc tế về “Phát triển công nghiệp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, tổ chức tại Đài Loan, năm 2004.
 28. Kinh nghiệm quản lý thị trường chứng khoán tại Hàn Quốc (2000), Hội thảo Đông phương học lần thứ nhất.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Hoạt động internet marketing tại các doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 2008-2009.
 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người tiêu dùng Hà Nội về an toàn thực phẩm (2009-2010).
 3. Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các tập đoàn Hàn Quốc và gợi ý cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (2012).

6. Kinh nghiệm giảng dạy

Trước đây:

 • Nguyên lý kế toán
 • Nguyên lý bảo hiểm

Hiện tại:

 •  Marketing

7. Kinh nghiệm khác

 •  Tham gia chương trình đào tạo “châu Á học” tại Khoa sau đại học dành cho sinh viên quốc tế, trường Đại học Yonsei, Hàn quốc, khóa học 9/1997- 6/1998.
 • Tham gia chương trình đào tạo “Quản lý phát triển” tại Học viện quản lý châu Á, tại Manila, Philippines (từ 7/1999-12/1999).
 • Giảng viên thỉnh giảng ngành Hàn quốc học, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN (từ 1998 đến 2000).
 • Cộng tác viên, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt nam (từ 2009 đến nay).
 • Học giả nghiên cứu tại Viện nghiên cứu vùng của Hàn quốc (từ 1/9/2016-30/8/2017), trường Đại học Quốc gia Seoul.
 • Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Sang Myung, Hàn quốc (kỳ học mùa xuân 2017).
 • Đồng hướng dẫn 01 NCS bảo vệ hoàn thành luận án tiến sỹ năm 2016 tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt nam.