Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Thanh Mai1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Năm sinh:

1987

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Học vị:

Thạc sĩ

Học hàm:

 

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

maintt@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0975701257

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2009: Cử nhân, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2014: Thạc sĩ, Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Dublin - Đại học Quốc gia Ailen
 • 2016-nay: Nghiên cứu sinh, Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

3. Quá trình công tác:

 • 6/2016 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 10/2014 - 3/2016: Cán bộ Truyền thông và Đào tạo, Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh”, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam.
 • 10/2010 - 8/2013: Điều phối viên Chương trình cử nhân Chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 7/2009-9/2010: Trợ lý Marketing, Công ty cổ phần Diana.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh doanh quốc tế
 • Sự gắn kết của công ty con đối với môi trường nước chủ nhà và sự phát triển năng lực của các công ty đa quốc gia.
 • Thanh toán quốc tế

5. Công trình đã công bố:

Bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước:

 1. Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Thanh Mai, Mô hình khu hợp tác kinh tế biên giới và một số gợi mở, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 6 (2017).
 2. Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Mai (2017), Thực trạng phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Số 5 (253), P23-31, tháng 5 - 2017.
 3. Nguyen Thi Thanh Mai, John F. Cassidy, MNC Subsidiary Embeddedness in the Host Country: An Integrated Conceptual Framework, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol.32, No.2 (2016), 77-86.
 4. Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Thanh Thuỷ, Mô hình trường đại học xanh ở Hàn Quốc, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 9(106), 2016, 100-107
 5. Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai, chế phát triển sạch (CMD) một số vấn đề khi áp dụng CMD, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, IS 1859-0519, 12 (2010), 31-37.

Bài Hội thảo quốc tế:

 1. Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Thanh Mai (2017), “Mô hình khu kinh tế qua biên giới và một số gợi mở”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới, 05/2017.
 2. Nguyen Thi Thanh Mai (2016) Barriers in adopting green growth strategy: Case of Ha Long city (Vietnam), The Third Asia Future Conference in Japan (ISSN 2432-0528).
 3. Phạm Thái Quốc, Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Thanh Mai (2016), Kinh nghiệm quản lý thương mại biên giới của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, tr. 111-123.
 4. Phạm Thái Quốc, Nguyễn Thị Thanh Mai và Nguyễn Cẩm Nhung (2016), Thực trạng phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, tr.43-51.
 5. Nguyen Hong Son, Nguyen Anh Thu, Nguyen Thi Vu Ha, Nguyen Thi Thanh Mai, Research, training and education for green growth: The case of VNU-University of Economics and Business, The 4th Asian University Forum (AUF) 21-23 May, 2015, Quang Ninh, Vietnam.

Bài Hội thảo quốc gia:

 1. Nguyễn Thị Thanh Mai (2017), Phân bổ nguồn lực để nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế: Kinh nghiệm từ chính sách công nghiệp của Hàn Quốc, Kỷ yếu Hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, tr.182-197.
 2. Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Mai (2017), Kinh nghiệm của Singapore trong việc đào tạo và phân bổ nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, tr. 172-181.
 3. Nguyn Th Thanh Mai (2017), “Quản lý thương mại biên giới Tây Bắc: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Phát triển và quản lý thương mại biên giới vùng Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

6. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Thành viên đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hoá và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc” (KHCB-TB.18X/13-18) (Chủ trì đề tài: PGS.TS. Hà Văn Hội).
 2. Thành viên đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam” (KX.01.09/16-20) (Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Anh Thu)
 3. Thành viên đề tài cấp Nhà nước: “Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp” (KX.04.14/16-20) (Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn)