Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Thùy Anh1. Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thùy Anh
Năm sinh:
1981
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
maichithuyanh@gmail.com
Điện thoại cơ quan:
(84-4) 3 7547506 + máy lẻ 100
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo:
2011:

Tiến sĩ, chuyên ngành Nghiên cứu quốc tế, trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản

2007 - 2010:

Nghiên cứu sinh, Khoa Sau đại học Nghiên cứu về Châu Á - Thái Bình Dương, trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản (nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản - Học bổng Monbukagakusho: MEXT)

2006 - 2007:

 Sinh viên nghiên cứu sau đại học, Khoa Sau đại học Nghiên cứu về Châu Á-Thái Bình Dương, trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản (nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản - Học bổng Monbukagakusho: MEXT)

2006:

Thạc sĩ, Chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2003:

Cử nhân, Chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (Tốt nghiệp thủ khoa).


3. Nghiên cứu và giảng dạy:
3.1 Quá trình công tác
2003 đến nay:

Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

5/2011:

Phiên dịch viên và giảng viên trợ giảng, chương trình Thạc sĩ Quản lý công, tại trường Đại học Uppsala, Thụy Điển

2009 - 2010:

Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Toàn cầu về Hội nhập Khu vực Châu Á (GIARI), Chương trình Trung tâm Xuất sắc Toàn cầu (Global COE) trường Đại học Waseda, Nhật Bản

2008 - 2010:

Điều phối viên, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) tại Tokyo, Viện Quốc gia Sau đại học về Nghiên cứu Chính sách (GRIPS), Nhật Bản        

4. Các công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):
 1. Hội nhập khu vực - Bước đệm cho quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học? Trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Quan hệ Quốc tế và Phát triển (ICIRD), trường Đại học Thammasat, Bangkok, Thailand, tháng 5, 2011.
 2. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học của Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập Khu vực Đông Á: Chính sách Quốc gia và Quá trình thực hiện tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học Khoa Sau đại học Nghiên cứu về Châu Á-Thái Bình Dương, Trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản, Số 18, Tháng 11, 2009.
 3. Vai trò của các Tổ chức Khu vực trong Quá trình Hợp tác và Hội nhập Đông Á trong Lĩnh vực Giáo dục Đại học, Tạp chí Khoa học Hội nhập Khu vực Châu Á, Trường Đại học Waseda, Số 1, 2009.
 4. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học của Việt Nam: Chính sách Quốc gia và Quá trình thực hiện tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc Toàn cầu (Global COE) trường Đại học Waseda, Viện Nghiên cứu Toàn cầu về Hội nhập Khu vực Châu Á (GIARI), Bài viết Chuyên đề, Số.2008-E-21, Tháng 1, 2009.
 5. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học từ Quan điểm của Tổ chức và Cá nhân: Trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội, báo cáo khoa học tại Mạng lưới Nghiên cứu sinh trường Đại học Waseda (WUDSN), trường Đại học Waseda, Nhật Bản, Tháng 11, 2009.
 6. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học tại các trường Đại học hàng đầu Châu Á: Tiếng nói của các Thành viên Chủ chốt trong Tổ chức, báo cáo khoa học tại Diễn đàn Phát triển Giáo dục Quốc tế, trường Đại học Waseda, Nhật Bản, Tháng 10, 2009.
 7. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học của Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập Đông Á: Chính sách và Thực tế, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Đại học (IHERD), Trường Đại học Dhurakij Pundit, Bangkok, Thái Lan, Tháng 7, 2009.
 8. Hợp tác và Hội nhập Khu vực Đông Á về Giáo dục Đại học: Vai trò của các Tổ chức Khu vực, báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 53 của Cộng đồng Giáo dục Quốc tế và So sánh (CIES), South Carolina, Hoa Kỳ, Tháng 3, 2009.
 9. Vai trò của các Tổ chức Khu vực trong Quá trình Hợp tác và Hội nhập Đông Á trong Lĩnh vực Giáo dục Đại học, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Nghiên cứu Giáo dục (ICER), Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, Tháng 10, 2008.
 10. Các Tiếp cận Khác nhau của các Tổ chức Khu vực nhằm Thúc đẩy Quá trình Hợp tác về Giáo dục Đại học tại Đông Á, báo cáo khoa học tại Học viện Mùa hè của Viện Nghiên cứu Toàn cầu về Hội nhập Khu vực Châu Á (GIARI), Trường Đại học Waseda Nhật Bản, Tháng 8, 2008.
 11. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học của Việt Nam: Trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội, báo cáo khoa học tại Hội thảo Thường niên lần thứ 52 của Cộng đồng Giáo dục Quốc tế và So sánh (CIES), Trường Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ, Tháng 3, 2008.
 12. Quốc tế hóa Giáo dục Đại học từ Quan điểm của các Quốc gia Đang phát triển: Trường hợp của Việt Nam, báo cáo khoa học tại Trường Elliott về Quan hệ Quốc tế, Đại học George Washington, Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Tháng 3, 2008.
 13. Quốc tế hóa Giáo dục tại Đại học Quốc gia Hà Nội, báo cáo tại Hội nghị Chuyên đề về Xây dựng Khuôn khổ Quốc tế về Giáo dục Đại học Hướng tới Hợp tác và Hội nhập Khu vực Châu Á, Trường Đại học Waseda, Nhật Bản, Tháng 1, 2008.
5. Các đề tài nghiên cứu
 1. Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới: Nghiên cứu trường hợp của Đại học Quốc gia Hà nội, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế, chủ trì, 2011-2012.
 2. Vai trò của Nhà nước trong Quá trình Hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế, đồng chủ trì, 2006-2007.