Trang Giới thiệu chung
 
Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 14/11/2009. Đây là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi chung là sinh viên) đã từng học tập tại Khoa Kinh tế - ĐHQGHN trước kia vàTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ngày nay.

Hội Cựu sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN là tổ chức thành viên của ĐHKT-ĐHQGHN, hoạt động dưới sự lãnh đạo Ban Giám hiệu Nhà trường.

II. BAN CHẤP HÀNH HỘI


Chủ tịch:
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

ĐT: (84-4) 37547506 + 606
Email: nh
apx@vnu.edu.vn

Phó chủ tịch thường trực:
PGS.TS. Trần Anh Tài
ĐT: (84-4) 37547506 + 603
Email: t
aita@vnu.edu.vn

Phó chủ tịch:

Trương Hoài Chi

Email: chi@seab.vn

 

Phó chủ tịch:

Hồ Trung Thanh

Email: hotrungthanh@yahoo.com

 

Phó chủ tịch:

Phạm Diệp Anh

Email: diepanh@vtv.gov.vn

 

Phó chủ tịch:

Lê Hoàng Oanh

Email: sandra.oanh@elsgroup.com.vn

Trưởng ban cố vấn:

PGS.TS. Lê Danh Tốn

Email: tonld@vnu.edu.vn

 

Tổng Thư ký:

Tạ Minh Đức

Email: minhduckt25@gmail.com

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

 IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Tập hợp, vận động đông đảo các thế hệ cựu sinh viên đang công tác và sinh sống tại các vùng, miền trong và ngoài nước nhằm phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống.
 • Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Trường với các cựu sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.
 • Tổ chức giao lưu, họp mặt truyền thống nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại ĐHKT-ĐHQGHN.
 • Tổ chức các hoạt động phối hợp đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ giữa Trường và các tổ chức, cá nhân, địa phương và các doanh nghiệp.
 • Thu hút các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp vào sự phát triển của Hội cũng như của ĐHKT-ĐHQGHN.
 • Phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm cải tiến chương trình đào tạo, tư vấn ngành nghề đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, thực tế và hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên.
 • Phối hợp thực hiện các Chương trình hành động của ĐHKT-ĐHQGHN
 • Chia sẻ thông tin; Kết nối sức mạnh; Hỗ trợ cùng phát triển; Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của ĐHKT - ĐHQGHN.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÁC BAN

5.1. Ban chấp hành

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động
 • Quyết định kế hoạch tài chính của Hội
 • Quyết định mức thu lệ phí gia nhập
 • Quyết định triệu tập, tổ chức Đại hội đại biểu
 • Cụ thể hóa hoạt động Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ cho các hoạt động của các Chi hội.

5.2. Ban thường trực

 • Thay mặt BCH chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của Hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội.
 • Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức các kỳ họp BCH; báo cáo kiểm điểm công tác với BCH.
 • Quyết định những công việc cụ thể, những vấn đề cấp bách, sau đó báo cáo với BCH.
 • Ban thường trực có Văn phòng Hội để giúp việc điều hành công việc hàng ngày.

5.3. Ban cố vấn

 • Tư vấn cho Ban chấp hành Hội trong xây dựng và phát triển hội

5.4. Ban thư ký

 • Xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo Hội
 • Phục vụ các kỳ họp của Hội
 • Văn bản hóa các quyết định của Hội;
 • Tổ chức công tác thông tin phục vụ hoạt động của Hội
 • Thực hiện các công việc cụ thể khác do Ban thường trực Hội giao

 

_____________________
Liên hệ:

 

Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chị Trần Thị Hồng, Di động: 0904.156.156 - Email: hongtt@vnu.edu.vn