Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

 

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

Trưởng phòng

 
 Nguyễn Đức Lâm Phó trưởng phòng

3

 Nguyễn Thị Nguyệt Nương

Chuyên viên phụ trách hoạt động NCKH

4
Nguyễn Bích Hà Chuyên viên phụ trách hoạt động HTPT
    

________________________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 705, 706 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 705, 706, 716, 726  Fax: (84-24) 37546765
Email:
nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN