Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

 

 TS. Lê Trung Thành

Trưởng phòng

 
 Nguyễn Đức Lâm Phó trưởng phòng

3

 Nguyễn Thị Nguyệt Nương

Chuyên viên phụ trách hoạt động NCKH

4
Phạm Thị Ly Ly Chuyên viên phụ trách hoạt động HTPT
5
Nguyễn Bích Hà Chuyên viên phụ trách hoạt động HTPT

________________________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 705, 706 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 705, 706, 716, 726  Fax: (84-24) 37546765
Email:
nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN