Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Tuyển sinhTT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thư

Trưởng phòng

 2

 Lê Khánh Cường

Chuyên viên

4

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

 

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ueb.edu.vn

Điện thoại: 024.3754 7506 (666,888); Hotline: 0913.486.773

Email: tuyensinh_ueb@vnu.edu.vn