Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Tuyển sinhTT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1


Nguyễn Thị Thư

Email: thunt@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0915 115 848

Phó trưởng phòng phụ trách

2


Nguyễn Văn Công

Email: nguyenvancong@vnu.edu.vn

Điện thoại: 01684 068 253

Chuyên viên

3


Phạm Nguyên Hồng

Email: phamnguyenhong@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0904 024 246

Chuyên viên

4


Nguyễn Việt Hà

Email: havn@vnu.edu.vn

Điện thoại: 01689 258 088

Chuyên viên

5


Nguyễn Thị Mỹ Linh

Email: linhnguyen@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0969 711 299

Chuyên viên

6


Nguyễn Thùy Linh

Email: thuylinh_đhkt@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0988 192 543

Chuyên viên

 
_______________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ueb.edu.vn

Điện thoại: 024.3754 7506 (666,888); Hotline: 0913.486.773

Email: tuyensinh_ueb@vnu.edu.vn