Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế
TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 

 
 1

ThS. Nguyễn Văn Xuân

Phó trưởng phòng phụ trách

 
 
2
 ThS. Nguyễn Minh Đức Chuyên viên

 

 
3
Nguyễn Mạnh Hải

Chuyên viên


______________________
Địa chỉ liên hệ:

Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 701 nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3 754 7506 + 701, 711
Email: thanhtra_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN