Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Chính sách công - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Chính sách công - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT


TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ1


TS. Bùi Đại Dũng


Chủ nhiệm bộ môn
Giảng viên

 

 
2
 
ThS. Lương Thị Ngọc HàGiảng viên

 

 
3

 
 
 
 
 
Giảng viên

 
 
4TS. Nguyễn Quốc Việt


Giảng viên


__________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Chính sách công
, Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310
Website:
http://ueb.edu.vn;
http://ktpt.ueb.edu.vn