Trang Đào tạo đại học
 
Dự kiến danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2017

Công văn số 487/ĐHKT-ĐTĐH ngày 17/03/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các khoa dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị:

1. Viện Quản trị kinh doanh và các khoa: Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các đơn vị yêu cầu sinh viên đến Phòng Đào tạo (Phòng 304 - nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội) trước 16h00 ngày 22/3/2017 để được giải quyết.

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung:

- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên.

- Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi).

- Thông tin về sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch) đối với sinh viên chương trình đào tạo bằng kép.

Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 23/3/2017.

Trân trọng cảm ơn./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN