Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình Học bổng GE năm 2016 cho sinh viên năm thứ nhất

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Viện Giáo dục Quốc tế tại Việt Nam (IIE) về việc triển khai chương trình học bổng GE Foundation Cholar_Leader (học bổng GE) năm 2016 cho sinh viên năm thứ nhất đang học các ngành kinh tế/ quản trị, kỹ thuật và khoa học tự nhiên có thành tích học tập xuất sắc.


Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày 15/4/2016

>> Chi tiết xem tại đây


Đại học Quốc gia Hà Nội


Các tin khác