Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên khóa QH-2016 học GDQP-AN học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 107/ĐHKT-ĐTĐH ngày 18/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 về việc giảng dạy môn học GDQP-AN cho sinh viên khóa QH-2016-E và sinh viên các khóa QH-2015-E trở về trước chưa tích lũy đủ số tín chỉ GDQP-AN, Nhà trường thông báo Kế hoạch học tập và kinh phí đào tạo khóa học để sinh viên được biết và chuẩn bị cho đợt học tập trung tại Trung tâm GDQP-AN - Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Kế hoạch kinh phí học tập chi tiết theo file đính kèm).

Đề nghị các khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN