Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2016 - 2017

Thực hiện nội dung công văn ngày 03/01/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Vừa A Dính năm học 2016 - 2017, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên hệ Chính quy là người dân tộc thiểu số;

- Có kết quả học tập năm học 2015 – 2016 đạt loại khá trở lên, điểm rèn luyện loại tốt trở lên;

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm học tập năm học 2015-2016 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, có dán ảnh, có xác nhận của nhà Trường (theo mẫu);

- Bản photo các chứng nhận về: Hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.500.000 đồng/sinh viên

4. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa KT&KDQT

2

 

2

Khoa TCNH

2

 

3

Khoa KTCT

1

 

4

Khoa Kế toán – Kiểm toán

2

 

5

Khoa KTPT

2

 

6

Viện QTKD

1

 

Cộng:

10

 

 

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Sinh viên nộp hồ sơ về Khoa muộn nhất 9h30 ngày 13/01/2017 để VPK chuyển phòng CTSV


Phòng Công tác Chính trị Sinh viên, ĐHKT