Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2016

Công văn số 4118/ĐHKT-ĐTĐH ngày 19/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016.
Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN