Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu và danh sách chia lớp khóa QH-2018 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thời khóa biểu khóa QH-2018-E, hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 06/09/2018 đến ngày 19/12/2018Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác