Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu lớp Tiếng Anh tăng cường giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 2652 /TB-ĐHKT ngày 29/09/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 2349/TB-ĐHKT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế về việc kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kỳ thi sát hạch cho sinh viên hệ đại học chính quy Khóa QH-2016 và QH-2017; căn cứ Công văn số 1144/ĐHNN-ĐT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc phân công giảng viên giảng dạy các lớp Tiếng Anh tăng cường, Trường Đại học Kinh tế thông báo thời khóa biểu các lớp Tiếng Anh tăng cường giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

 

TT

Tên lớp/mã lớp

Thời lượng

(giờ tín chỉ)

Buổi/ Thứ

Tiết

Giảng đường

Giảng viên

1

Tiếng Anh tăng cường (TATC1-KT1)

90

Chiều 2

Chiều 4

7-10

103 CSSNN

Nguyễn Thùy Linh

Ngô Phương Thanh

2

Tiếng Anh tăng cường (TATC1-KT2)

90

Sáng 7

Chiều 7

1-4

7-10

510 E4

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

(Danh sách kèm theo)

 

- Thông tin liên hệ của giảng viên:

1. Cô Nguyễn Thùy Linh, ĐT: 01634300163, Email: duonglinh95@gmail.com

2. Cô Ngô Phương Thanh, ĐT: 01266430666, Email: thanh.ngophuong.chiri@gmail.com

- Thời gian học: Từ 30/09/2017 - 10/12/2017

- Thời lượng học Giai đoạn 1: 90 giờ, 2 buổi/tuần, mỗi tuần học 8 tiết.

- Học phí: 25.000đ/giờ/sinh viên. Sinh viên nộp học phí từ ngày 02/10/2017 đến 12/10/2017 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng 405 Nhà E4.

- Thời gian thi (dự kiến): 8h30 ngày 23/12/2017. Danh sách thi sẽ được đang tải trên website ĐHNN: Ulis.vnu.edu.vn trước ngày 20/12/2017.

Chi tiết liên hệ điện thoại: 024.37547506, máy lẻ 315 (Cô Phạm Đỗ Hoài Nam).

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN