Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu Hệ đại học chính quy - Chương trình Chuẩn quốc tế Học kỳ II (kỳ hè), năm học 2016-2017

Thông báo số 1729/TB-ĐHKT ngày 26/06/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế thông báo thời khóa biểu Hệ đại học chính quy – Chương trình Chuẩn quốc tế, học kỳ II (kỳ hè) năm học 2016-2017, chi tiết như sau:

TT

Học phần

Mã LHP

Số TC

Buổi/Thứ

Tiết

Giảng đường

Họ và tên giảng viên

ĐT/email

1

Giao tiếp kinh doanh***

BSA1056-E

3

Sáng 3,5

1-3

510E4

TS. Nguyễn Phương Mai

TS. Nguyễn Thùy Dung

0975642451/phuongmai2508@gmail.com

0919865618/nguyenthuydung@vnu.edu.vn

2

Hành vi tổ chức*

MSN3010-E

3

Sáng 3,5

4-6

510E4

TS. Đỗ Xuân Trường

0904100909/truongdxuan@gmail.com

Thời gian bắt đầu: từ ngày 03/7/2017 đến ngày 25/8/2017.

Đề nghị Viện Quản trị Kinh doanh thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

 
>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN