Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký các học phần giáo dục thể chất tự nguyện cho sinh viên các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 12/TB-ĐHKT ngày 30/01/2018 Về việc đăng ký các học phần giáo dục thể chất tự nguyện cho sinh viên các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018


Căn cứ Công văn 12/GDTC&TT-ĐT ngày 22/01/2018 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN về việc mở lớp học Giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện Học kỳ II năm học 2017-2018 học vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy) cho sinh viên có nhu cầu học tập nhưng chưa hoàn thành chương trình GDTC để xét tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký như sau:

Đối tượng đăng ký: sinh viên tự nguyện đăng ký học ngày nghỉ.

Thời gian và hình thức đăng ký: sinh viên nộp đơn đăng ký (Mẫu N-01/ĐT) tại Phòng Đào tạo (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 05/02/2018 đến ngày 07/02/2018.

Thông tin chi tiết về lớp học; thời khóa biểu; thời gian, địa điểm học; mức học phí… theo Công văn 12/GDTC&TT-ĐT ngày 22/01/2018 của Trung tâm GDTC&TT kèm theo.

Lưu ý: Sĩ số tối đa mỗi lớp là 50 sinh viên. Nhà trường nhận đơn và cho đăng ký theo thứ tự, lớp nào đã đủ sĩ số thì những sinh viên đăng ký sau phải chuyển sang lớp học khác.

 Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

>> Download thông báo và file đính kèm tại đây.

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác