Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng Toàn cầu SMBC Global Foundation 
Tên học bổng

Học bổng Toàn cầu SMBC

Giới thiệu chung

- Là tên gọi tắt của Chương trình học bổng của Quỹ Toàn cầu SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Global Foundation)

- Học bổng này được tài trợ thông qua Viện Giáo dục Quốc tế tại Việt Nam.

Đối tượng/Tiêu chuẩn

- Là sinh viên hệ Chính quy năm thứ hai, thứ ba, thứ tư.

- Có kết quả học tập năm học trướcvà kết quả học tập học kỳ I năm học trướcđạt loại giỏi trở lên. Điểm rèn luyện năm trướcđạt loại tốt trở lên.

- Có năng lực lãnhđạo và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động ngoại khoá;

- Ưu tiên sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó hoặc tàn tật.

- Sinh viên đã được nhận học bổng SMBC vẫn có thể tham gia chương trình.

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học trước.

Giá trị/Số lượng
08 sinh viên (500 đô la Mỹ/suất 500 đô la Mỹ/suất)

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)

 

Tháng 2 hàng năm

Thời gian nhận học bổng (dự kiến)

2 đợt giữa mỗi học kỳ

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký

- Đơn xin học bổng kèm theo 01 ảnh 3x4cm (theo mẫu);

- Bài luận viết bằng tiếng Anh (theo chủ đề);

- Kết quả học tập năm học gần nhất có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản đề cử của nhà trường (theo mẫu);

- Hai thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo (theo mẫu);

- Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong vòng 5 năm gần đây;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc khuyết tật do chính quyền địa phương cấp (nếu có).

Thông tin liên quan