Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng Thakral - In Sewa 
Tên học bổng

Học bổng Thakral - In Sewa Ltd

Giới thiệu chung

- Học bổng này do Tổ chức từ thiện Sewa Ltd, Singapore mà đại diện là Công ty Cổ phần Lưu Hưng Phát Việt Nam tài trợ

- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm 2011.

- Thời gian trao học bổng liên tục từ năm 2011 đến năm 2014; mỗi năm trao tặng 1 lần, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.  

Đối tượng/Tiêu chuẩn

Sinh viên mới vào đại học:

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn

- Có kết quả học tập đạt loại giỏi và có hạnh kiểm tốt trong 3 năm học THPT;

- Có kết quả mỗi môn thi vào đại học đều đạt từ 8,0 điểm trở lên, với tổng số điểm đạt trên điểm chuẩn vào ĐHQGHN theo nguyện vọng I.

Sinh viên năm thứ nhất

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Là sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN có kết quả học tập giỏi, rèn luyện tốt, căn cứ trên kết quả học tập và phấn đấu của năm học gần nhất.

Sinh viên khuyết tật:

Giá trị/Số lượng

Tổng số 20 suất học bổng, phân bổ như sau:

- SV mới đỗ đại học: 10 suất

- SV năm thứ nhất: 10 suất

Giá trị mỗi suất học bổng: 285,71 USD/SV/năm học, tương đương: 5.860.000 đồng/SV/năm học

Giá trị học bổng trong 1 năm học: 5.714,20 USD/năm học (tương đương 117.140.000 đồng/năm học)

Tổng giá trị học bổng trong 4 năm liên tục: 22.856,80 USD/năm học (tương đương 468.560.000 đồng/năm học).

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm

Thời gian nhận học bổng (dự kiến)

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký

Đối với tân sinh viên:

- Học bạ THPT (bản photo);

- Phiếu báo trúng tuyển vào ĐHQGHN (bản photo)

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đối với sinh viên năm thứ nhất:

- Bảng điểm năm học có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận và đánh giá về phẩm chất, uy tín trong tập thể sinh viên của bộ phận liên quan của ĐHQGHN

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đối với sinh viên khuyết tật:

- Giấy báo trúng tuyển vào ĐHQGHN hoặc bảng điểm năm học gần nhất.

- Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Thông tin liên quan

Tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd là một tổ chức đã được đăng ký và được điều hành bởi gia đình Thakral. Thông tin chi tiết xem tại: http://www.insewa-indochine.org


Trường ĐHKT - ĐHQGHN