Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng GE Foundation Scholar-LeadersTên học bổng:

Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders

Giới thiệu chung:

Đơn vị quản lý:Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Số 298 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đối tượng/Tiêu chuẩn:

Sinh viên năm thứ nhất

Giá trị/Số lượng:

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến):

 Tháng tư hàng năm

Thời gian nhận học bổng (dự kiến):

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký:
http://www.iie.org/hanoi hoặc http://www.scholarshipandmore.org

Trường ĐHKT - ĐHQGHN