Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin
Kế hoạch hướng dẫn tra cứu tư liệu và các thông tin về đào tạo cho sinh viên khóa QH-2017-E, hệ đại học chính quy

Thông báo số 2082/TB-ĐHKT ngày 3/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Địa điểm: Phòng đọc tầng 5 nhà C1T Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Thành phần:

2.1. Báo cáo viên:

- Trung tâm thông tin Thư viện - ĐHQGHN

- Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - ĐHQGHN

- Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2.2. Thành phần tham gia tập huấn:

- Sinh viên khoá QH-2017-E

- Trợ lý đào tạo, cố vấn học tập các khoa/viện.

3. Thời gian: Ngày 24/8/2017 và từ ngày 28/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

Lịch tập huấn chi tiết như sau:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN