Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học phần TTKL học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 1366/ĐHKT-ĐTĐH ngày 18/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học tập của sinh viên học môn thay thế khóa luận tốt nghiệp (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi cuối kỳ, điểm học phần) trên Cổng thông tin ĐHQG. Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 23/5/2017 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 29/05/2017 tại phòng Đào tạo, phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN