Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách các lớp học phần Tiếng Anh cơ sở 1 - Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2016-2017

Thông báo số 637/TB-ĐHKT ngày 05/04/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách các lớp học phần Tiếng Anh cơ sở 1 cho sinh viên các lớp Khóa QH-2016 hệ đại học chính quy của Trường, chi tiết như sau:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN