Trang Nghiên cứu
 
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải năm 2008

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2008 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNSTT

Tên công trình

Tên người thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải cấp Trường

Giải cấp Bộ

1

Tài chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

Tống Thị Như Hoa
Ngô Hoài Bắc

Lớp: QH 2005 E -TCNH

PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai

Nhất

KK

2

Xây dựng nhóm nghiên cứu và phát triển – Giải pháp cho vấn đề phát triển kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp của sinh viên Kinh tế

Hà Huy Thanh

Lớp: QH 2004 E –KTDN

TS. Nguyễn Xuân Thiên

Nhì

KK

3

Một số giải pháp đẩy mạnh gia công xuất khẩu phần mềm ở Việt Nam

Lê Huy Hoàng

QH 2004 E – KTDN

TS. Khu Thị Tuyết Mai

Ba

Nhì

4

Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến vấn đề việc làm cho lao động ở ngoại thành Hà Nội

Cao Thái Hùng

QH 2004E - KTCT

ThS. Trần Quang Tuyến

KK


5

Số đất ở Hà Tây, Thực trạng và giải pháp

Lê Thị Thu Trang

QH 2006E - TCNH

PGS.TS. Phạm Quang Dũng

KKTrường ĐHKT - ĐHQGHN