Trang Nghiên cứu
 

Báo cáo thường niên kinh tế thường niên năm 2018: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018, với tựa đề “Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất”, tập trung vào chủ đề năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, với quan điểm cho rằng cần phải hiểu rõ hơn thị trường lao động để lý giải chất lượng nguồn nhân lực và tiến trình năng suất tại Việt Nam.


Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Đức  Thành và GS.TS. Ohno Kenichi

Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Khổ sách: 16 x 24 cm

 
Vì lý do đó, Báo cáo năm nay, bên cạnh việc xem xét, nhận định tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, đi sâu đánh giá đặc điểm của quá trình thay đổi năng suất lao động trong hai thập kỷ hội nhập kinh tế và chọn lọc phân tích một số khía cạnh trên thị trường lao động của Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách ngắn hạn và dài hạn cho nền kinh tế.

Chương 1. Tổng quan kinh tế thế giới 2017

Chương 2. Tổng quan kinh tế Việt Nam 2017

Chương 3. Đặc điểm của năng suất lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 4. Mức độ tăng lương và năng suất lao động tại Việt Nam

Chương 5. Quyết định tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề của lao động trẻ

Chương 6. Thúc đẩy năng suất thông qua hội nhập thị trường lao động quốc tế: Trường hợp lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Chương 7.Viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2018 và hàm ý chính sách

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn IJZZJE
Nội dung