Trang Nghiên cứu
 

Danh sách các đề tài nghiên cứu đang thực hiện

Danh sách các đề tài nghiên cứu đang thực hiện của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

 

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN

   

1

Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai

 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

2

Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc

 

PGS.TS, Hà Văn Hội

4

Lương tối thiểu có ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế: Bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam

 

TS. Nguyễn Xuân Đông

5

Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và phúc lợi hộ gia đình Việt Nam: phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng

 

TS. Trần Quang Tuyến

6

Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ tích hợp mới: ứng dụng trong đánh giá năng lực giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 

TS. Lưu Quốc Đạt

7

Tiến trình và mô hình công nghiệp hóa tại các nước đang phát triển trong khung khổ hội nhập kinh tế quốc tế

 

TS. Phạm Quỳnh Anh

8

Hiệu quả kinh tế và môi tường: nghiên cứu quy mô cấp tỉnh tại Việt Nam


TS. Nguyễn Viết Thành

9

Nghiên cứu thực chứng về mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức cá nhân, đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

 

TS. Nhâm Phong Tuân

10

Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp Quản trị tinh gọn " made in Vietnam"

 

TS. Nguyễn Đăng Minh

11

Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 

TS. Đỗ Anh Đức

12

Sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu

 

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

13

Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam

 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

14

Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019-2025

 

GS.TS.Mai Trọng Nhuận

15

Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 

PGS.TS. Trần Đức Hiệp

16

Một số giải pháp đột phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục Đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2035

 

PGS.TS. Lê Trung Thành

17

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế sử dụng phương pháp phân tích đa biến

 

TS. Hoàng Khắc Lịch

18

Xây dựng mô hình đánh giá năng suất nghiên cứu khoa học của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐANG THỰC HIỆN

   

1

Xây dựng và phát triển thị trường giao dịch hành hoá phái sinh cho một số mặt hàng nông sản chiến lược của Việt Nam

QG.16.54

TS. Đinh Xuân Cường

2

Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc

QG.17.33

PGS.TS. Trần Anh Tài

3

Đánh giá hiệu quả kinh tế về sử dụng tài nguyên hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam

QG.17.35

TS. Nguyễn Viết Thành

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị tinh gọn tại các trường đại học Việt Nam

QG.17.31

TS. Nguyễn Đăng Minh

5

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2018

QG.18.26

TS. Nguyễn Đức Thành

6

Chứng khoán hóa nợ cấu Ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

QG.18.25

TS. Trần Thị Vân Anh

7

Thu hút nhà đầu tư "thiên thần kinh doanh" nước ngoài cho phát triển Startup ở nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho VN

QG.18.23

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh

8

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiêu dùng của người dân Việt nam hiện nay và những khuyến nghị, đề xuất

QG.18.24

PGS.TS Hoàng Văn Hải

9

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng dịch vụ trong bối cảnh phát triển nền công nghiệp 4.0: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng trong nước và một số gợi ý cho Việt Nam

QG.19.44

PGS.TS. Phan Chí Anh

10

Nghiên cứu xây dựng Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2019

QG.19.41

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

11

Hội nhập Kinh tế Quốc tế của Việt Nam: Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư

QG.19.43

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

12

Tác động của mạng xã hội đối với chuyển đổi phương thức kinh doanh tại Việt Nam, nghiên cứu điển hình với cá nhân và hộ gia đình kinh doanh bán lẻ

QG.19.42

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

13

Đánh giá thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2020 và vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng thời ký đến năm 2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025

QG.19.65

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

14

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển ngành dịch vụ, bao gồm cả mục tiêu cơ cấu lại ngành dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, logistic…) thời kỳ 2011-2020 và phương hướng mục tiêu phát triển ngành dịch vụ thời kỳ 2021 – 2030, kế hoách 5 năm 2021 - 2025

QG.19.66

PGS.TS. Phan Chí Anh

15

Phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm (tổng quát) rút ra từ việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường được đề ra trong chiến lước 2011 – 2020 và những nguyên tắc định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong chiến lược 2021 - 2030

QG.19.65

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

 

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐANG THỰC HIỆN

   

1

Nâng cao năng lực nhà quản lý cấp trung trong Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

KT.18.01

Đỗ Vũ Phương Anh

2

Nâng cao năng lực sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN để đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng của các công ty kiểm toán hàng đầu

KT.18.02

Khiếu Hữu Bình

3

Phát triển bảo hiểm nông nghiệp – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

KT.18.03

Lê Thị Ngọc Phượng

4

Kinh tế thế giới 2018 và hàm ý đối với Việt Nam

KT.18.04

Nguyễn Cẩm Nhung

5

Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội

KT.18.05

Nguyễn Thùy Dung

6

Giáo dục kỹ năng và trí tuệ sáng tạo tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

KT.18.06

Hoàng Khắc Lịch

7

Tinh thần doanh nghiệp trong quản trị và điều hành trường đại học công lập ở Việt Nam

KT.18.07

Đinh Văn Toàn

8

Tác động của năng lực động chuỗi cung ứng tới lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh: Bằng chứng tại các doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội

KT.18.08

Đặng Quý Dương


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn RRMRPQ
Nội dung

Các tin khác