Trang Nghiên cứu
 
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải năm 2007

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2007 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


STT

Tên công trình

Tên người thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải cấp Trường

Giải cấp Bộ

1

Vai trò của công nghiệp phụ trợ trong thu hút FDI ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Tuấn
Trịnh Thị Tuyết Mai

K48 KTĐN

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Nhất


2

Phát triển tư vấn nhượng quyền thương mại – Kinh nghiệm một số nước tiêu biểu và Bài học đối với Việt Nam

Lê Thị Hoàng Oanh

K48 KTĐN

TS. Khu Thị Tuyết Mai

Nhất

Ba/ Vifotech

3

Di dân tự do đến thành phố Hồ Chí Minh, Thực trạng và Giải Pháp

Lưu Quốc Đạt

K48 CLC

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

Nhì


4

Quản lý bán hàng đa cấp tại Việt Nam

Cao Xuân Nhật

K49 KTCT

GS.TS. Bùi Huy Khoát

Nhì


5

Nhượng quyền thương mại: Trường hợp công ty Phở 24, Công ty Phở 24/7 và Một số gợi ý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong Bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

Đoàn Thị Như

K49 KTĐN

ThS. Trần Đức Hiệp

BaTrường ĐHKT - ĐHQGHN