Thông báo các chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế Học kỳ I năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 16:08 29/03/2024

Trường Đại học Kinh tế thông báo về các chương trình trao đổi sinh viên học kỳ I năm học 2024 - 2025:

1. Đối tượng tham dự: là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: học kỳ I năm học 2024-2025.

3. Điều kiện tham dự chương trình

- Là sinh viên năm thứ hai trở lên của ĐHKT.

- Có đủ khả năng học tập bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu của đối tác (được nêu rõ trong phụ lục đính kèm).

4. Chỉ tiêu và thông tin chương trình: theo phụ lục đính kèm.

5. Các chương trình triển khai (chi tiết tại phụ lục đính kèm):

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Regensburg, Đức

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH OTH Regensburg, Đức

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Chung Ang, Hàn Quốc

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại Trường Kinh doanh Kedge, Pháp

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH CT Bauer, Houston, Hoa Kỳ

- Chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Neu-Ulm, Đức

6. Hồ sơ đăng ký

- Bản đăng kí theo mẫu;

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi của ĐHKT và đối tác;

- Giấy khám sức khỏe;

- Photo hộ chiếu;

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của đối tác (nếu có).

Chi tiết thông tin các chương trình trao đổi, sinh viên tham khảo tại website và phụ lục đính kèm công văn này.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ

Ứng viên gửi hồ sơ đăng ký bản cứng (theo danh mục Hồ sơ đăng ký ở trên) về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (Ms. Tú) theo thời hạn của từng chương trình trong Phụ lục đính kèm.

Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Ms. Vũ Thanh Tú, tại địa chỉ vttu@vnu.edu.vn hoặc liên hệ số (024) 37.547.506 máy lẻ 726.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TÍN CHỈ ĐANG TRIỂN KHAI

STT

Tên đối tác

Thời gian học kỳ trao đổi

Điểm trung bình chung

Yêu cầu ngoại ngữ

Link thông tin tìm hiểu

Hạn nộp hồ sơ

1

 

ĐH Aix Marseille, Pháp

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://s.net.vn/d0Xa

15/04/2024

2

ĐHQG Yokohama, Nhật Bản

Tháng 10/2024 – tháng 2/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

 Chứng chỉ tiếng Anh tương đương TOEFL iBT 80, IELTS 6.0 hoặc cao hơn. Các chứng chỉ tiếng Anh khác ngoài Ielts và Toefl sẽ được chấp nhận nếu kèm theo xác nhận năng lực ngoại ngữ do ĐHKT cấp

https://s.net.vn/EAPO

03/04/2024

3

ĐH Tài chính Liên Bang Nga (Financial University)

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://s.net.vn/Jn7G

15/04/2024

4

Đại học SGH, Ba Lan

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ tiếng Anh tương đương CEFR B2, hoặc CAE (C), TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, LCCI Level 3 (Pass), TOEIC – 750 

 

https://s.net.vn/9iPI

 

22/3/2024

5

Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: 

- TOEFL iBT or iBT Home Edition 79 (không chấp nhận ITP hoặc MyBest score) 

- IELTS 6.5 

- Cambridge English Exam B2 First (FCE) ~ C2 Proficiency (CPE)

https://s.net.vn/BP85

 

05/04/2024

6

Đại học Quốc lập Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 700/ CEFR B2 hoặc các chứng chỉ tương đương

https://s.net.vn/qkau

 

20/03/2024

7

Đại học Saga, Nhật Bản

Tháng 10/2024 – tháng 2/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Một trong các chứng chỉ 

CEFR B2/TOEFL ITP 530/IELTS 5.5/TOEFL iBT 72/TOEIC 740

https://s.net.vn/oUHy

 

15/04/2024

8

Đại học Oita, Nhật Bản

Tháng 10/2024 – tháng 2/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 hoặc IELTS 6.0

https://s.net.vn/72So

 

13/04/2024

9

ĐH Rennes, Pháp

Tháng 9/2024 – Tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://s.net.vn/kMpd

 

04/05/2024

10

ĐH Quốc lập Tôn Trung Sơn, Đài Loan, Trung Quốc

Tháng 9/2024 – Tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh /xác nhận của Trường tương đương CEFR B2

https://s.net.vn/2fuo

 

15/04/2024

11

ĐH Regensburg, Đức

Tháng 9/2024 – tháng 2/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương CEFR B2

https://s.net.vn/P9jr

 

25/4/2024

12

ĐH OTH Regensburg, Đức

Tháng 9/2024 – tháng 2/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương CEFR B2

https://s.net.vn/VmJX

 

25/04/2024

13

ĐH Chung Ang, Hàn Quốc

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương Ielts 5.5

https://s.net.vn/ZE2E

 

10/4/2024

14

Trường Kinh doanh Kedge, Pháp

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương Toelf IBT 79 hoặc Ielts 6.0 hoặc Toeic (4 kỹ năng) 785

https://s.net.vn/SF74

 

10/4/2024

15

ĐH CT Bauer, Houston, Hoa Kỳ

Tháng 9/2024 – tháng 1/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương Ielts 6.5, Toelf IBT 79

https://s.net.vn/fhq0

 

08/4/2024

16

ĐH Neu-Ulm, Đức

Tháng 10/2024 – tháng 2/2025

GPA trung bình tích lũy 2.8/4 trở lên

Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương CEFR B2 (Chi tiết tại website https://www.hnu.de/en/international/international-exchange-students/application

https://s.net.vn/gNmB

 

10/4/2024

Thông báo Chương trình học bổng ITEC 2024-2025 của Chính phủ Ấn Độ

Thông báo Chương trình học bổng ITEC 2024-2025 của Chính phủ Ấn Độ

Đại sứ quán Ấn Độ (ĐSQ) tại Việt Nam vừa thông báo về các khóa đào tạo ngắn hạn giúp nâng cao năng lực cán bộ trong khuôn khổ chương trình ITEC 2024-2025....

Chi tiết
Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Thông báo số 1114/TB-ĐHKT ngày 15/04/2024 về việc Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 1053/TB-ĐHKT ngày 10/4/2024 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chương trình trao đổi sinh viên trong nước với Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Quyết định số 911/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

Quyết định số 910/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao hình thức đào tạo chính quy

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao hình thức đào tạo chính quy

Quyết định số 909/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, ...

Chi tiết
Chương trình Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao: Cơ hội mới dành cho các vận động viên thể thao Việt Nam

Chương trình Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao: Cơ hội mới dành cho các vận động viên thể thao Việt Nam

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện để các vận động viện (VĐV) thể thao hoà nhập và tìm kiếm những cơ ...

Chi tiết
Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Chi tiết