Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)

Phòng Đào tạo 16:01 06/05/2024

Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 06/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)

Căn cứ công văn số 1238/ĐHKT-ĐT ngày 26/04/2024 về việc lịch thi kết thúc học phần khóa QH-2021-E bậc Đào tạo Đại học, HK II năm học 2023-2024;

Căn cứ đề cương các học phần;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh hình thức thi, lịch thi các học phần của khóa QH-2021-E bậc Đào tạo Đại học, HK II năm học 2023-2024 (chi tiết kèm theo)

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD và tổ sao in đề cung cấp đề thi theo lịch thi mới;

Download Thông báo tại đây

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) (Lần 2)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) (Lần 2)

Công văn số 1381/ĐHKT-ĐT ngày 10/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) ...

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 1238/TB-ĐHKT ngày 26/4/2024 về việc Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học  Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Công văn số 719/ĐHKT-ĐT ngày 11/3/2024 về việc Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Công văn số 144/ĐHKT-ĐT ngày 17/01/2024 về việc lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách sinh viên hoãn thi  Học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số 131/TB-ĐHKT ngày 16/01/2024 về việc danh sách sinh viên hoãn thi học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Công văn số 68/ĐHKT-ĐT ngày 10/01/2024 về việc danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Công văn số 21/ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2024 về việc danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng ...

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Video hướng dẫn sinh viên thi trên phần mềm thi: https://www.youtube.com/watch?v=5zCdqZ03BDs

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4564/ĐHKT-ĐT ngày 12/12/2023 về việc tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết