KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Phòng Đào tạo 18:46 22/08/2023

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân điều chỉnh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch đào tạo áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi.

Kế hoạch cụ thể như sau:

STT

Ngành

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên CHƯA ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Sinh viên CHƯA CÓ chứng chỉ Tiếng Anh tương đương chuẩn đầu ra)

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên ĐÃ ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Sinh viên ĐÃ CÓ chứng chỉ Tiếng Anh tương đương chuẩn đầu ra)

1

Kinh tế

8 kỳ

7 kỳ

2

Kinh tế phát triển

8 kỳ

7 kỳ

3

Kinh tế quốc tế

8 kỳ

7 kỳ

4

Quản trị kinh doanh

8 kỳ

7 kỳ

5

Tài chính Ngân hàng

8 kỳ

7 kỳ

6

Kế toán

8 kỳ

7 kỳ

Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch đào tạo áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi.

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC TT 23 áp dụng từ khóa QH-2019-E đến khóa QH-2021-E

Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC TT 23 áp dụng từ khóa QH-2019-E đến khóa QH-2021-E

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân CLC TT 23 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC ...

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Công văn số 2690/ĐHKT-ĐT ngày 27/08/2021 về việc Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Công văn số 2120/ĐHKT-ĐT ngày 06/08/2020 về việc lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Công văn số 2165/ĐHKT-ĐT ngày 31/07/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Công văn số 2102/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Chi tiết
Lịch trình đào tạo khóa QH-2021-E trúng tuyển đợt 1

Lịch trình đào tạo khóa QH-2021-E trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2021-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết
Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2

Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết